کی لیگ کره جنوبی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۵:۰۰ پایان اینچئون ۰ - ۰ Jeonnam Dragons ۰ - ۰
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۵:۰۰ پایان Ulsan Hyundai FC ۰ - ۳ سیونگنام ۰ - ۱
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۷:۰۰ پایان گوانگجو ۱ - ۰ Sangju Sangmu FC ۰ - ۰
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۵:۰۰ پایان Suwon FC ۲ - ۵ ججو ۱ - ۳
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۵:۰۰ پایان سئول ۱ - ۳ پوهانگ استیلرز کره ۰ - ۲
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۸:۰۰ پایان سوان سامسونگ ۲ - ۳ جئونبوک موتورز ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ سئول ۸ ۶ ۱ ۱ ۱۷ ۶ ۱۹
۲ جئونبوک موتورز ۸ ۴ ۴ ۰ ۱۳ ۸ ۱۶
۳ سیونگنام ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۳ ۸ ۱۵
۴ ججو ۸ ۳ ۲ ۳ ۱۳ ۱۱ ۱۱
۵ Ulsan Hyundai FC ۸ ۳ ۲ ۳ ۷ ۷ ۱۱
۶ Sangju Sangmu FC ۸ ۳ ۲ ۳ ۱۴ ۱۶ ۱۱
۷ سوان سامسونگ ۸ ۱ ۶ ۱ ۱۰ ۱۱ ۹
۸ پوهانگ استیلرز کره ۸ ۲ ۳ ۳ ۸ ۹ ۹
۹ Suwon FC ۸ ۱ ۵ ۲ ۶ ۱۰ ۸
۱۰ گوانگجو ۸ ۲ ۲ ۴ ۹ ۱۳ ۸
۱۱ Jeonnam Dragons ۸ ۱ ۳ ۴ ۹ ۱۲ ۶
۱۲ اینچئون ۸ ۰ ۳ ۵ ۶ ۱۴ ۳
۱۳ چونام دراگون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ سانگیو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰